Corona

Tijdens een lockdown
Tijdens een lockdown is er voor de leden van het Yogacentrum kosteloos een programma met AudioSequenties/online lessen via ZOOM/zelfstandig oefenen in de zaal als de regels dat toelaten/ ParkYoga als het klimaat dat toestaat. het programma en dus ook de informatie hierover is elke keer weer maatwerk en wordt over de mail met de leden gedeeld. Ben jij oud lid en wil je graag meedoen neem dan contact met ons op.

Maatregelen

Onderstaand de maatregelen die het yogacentrum heeft genomen  om te voldoen aan de 1,5 meter maatschappij en de uitgangspunten met betrekking tot hygiëne die de overheid vraagt. De volgende actiepunten zijn onderkend en door het yogacentrum opgelost:

 1. Voldoende onderlinge afstand tijdens de yoga
 2. Voldoende onderlinge afstand bij vertrek en aankomst
 3. Inkomende en uitgaande stroom cursisten is gescheiden
 4. Hygiëne van handen
 5. Hygiëne van gebruikte yogamatten en hulpmiddelen en lucht
 6. Het voorkomen van contact met elkaar tijdens de lessen
 7. Naleving van deze maatregelen waarborgen

De oplossingen

 • maximaal  12 mensen in de zaal zodat er  1,5 meter  tussenruimte is,
 • daarom in de kleedruimte/yogakeuken maximaal 2 mensen,
 • mensen die komen om yoga te doen zijn welkom vanaf ca 10 minuten voor het begin van de les. Kun je nog niet naar binnen wacht dan op het achter terrein op 1,5 meter van elkaar
 • zijn er 2 mensen in de kleedruimte dan loop je door naar achterin de tuin,  en als het daar vol is wacht je in de steeg. Zowel in de tuin als in de steeg houd je 1,5 meter afstand,
 • om de tijd in de kleedruimte zo kort mogelijk te maken komt iedereen al in yogakleding en hoeft alleen maar jas en schoenen uit te trekken. Jas en schoenen worden in een tas mee naar binnen genomen, neem die tas van thuis mee.
 • de matten en hulpmiddelen liggen al klaar om lopen door de zaal te minimaliseren
 • je reinigt voor en na de les je handen met desinfecterende gel die klaar staat naast je mat
 • je reinigt als je wilt voor, maar in ieder geval na de les je mat en de hulpmiddelen met een desinfecterend schoonmaakmiddel dat klaarstaat naast je mat
 • de les is aangepast en speelt zich op je mat af.
 • Neem een schone handdoek en of dekentje mee van thuis om over kussens en andere zachte hulpmiddelen te leggen die je niet kunt afnemen.
 • Vertrekkende en aankomende groepen komen elkaar niet tegen
 • Als een les klaar is vertrek je 1 voor 1 door de deur die direct vanuit de yogazaal naar buiten leidt.
 • de preventieve maatregelen zoals de overheid hanteert als je hoest of niest of niet lekker bent, worden nageleefd. Ben je niet lekker dan blijf je thuis.
  Is iemand toch herhaaldelijk aan het hoesten (in de elleboog) dan wordt door de docent verzocht naar huis te gaan
 • de lucht wordt voor tijdens en na de les gereinigd op natuurlijke wijze

Het yogacentrum houdt de actualiteit scherp in de gaten en zal zo nodig de maatregelen aanpassen (juli 2020)