OVER YOGA

Er zijn, verspreid over de wereld, veel verschillende yogascholen en –methoden. Iyengar yoga zoals deze in yogacentrum Ninti wordt gegeven is een klassieke vorm van Hatha yoga. Hatha is Sanskriet voor zon-maan, de symbolen voor lichaam en geest. De yoga heeft als doel lichaam en geest met elkaar te verbinden door het doen van yogahoudingen (asana’s), ademhalingsoefeningen (pranayama) en door te mediteren.

Yoga is een duizenden jaren oude discipline die zich bezighoudt met de aard en samenhang van datgene wat een mens tot een mens maakt. Fysiek lichaam, gevoelens, verstand en ziel, in relatie tot de omringende wereld met al haar complexe sociale processen. Yoga gaat niet over allerlei ingewikkelde houdingen, het gaat over het creëren van fysiek en mentaal bewustzijn. Ben je je bewust van de mogelijkheden en onmogelijkheden van jouw lichaam en geest, van jouw sterke en zwakke kanten en hoe ga je daar mee om? Yoga gaat over het laten samenwerken van lichaam en geest. De yoga zoals die wordt gegeven in yogacentrum Ninti is een hele krachtige vorm van yoga, gebaseerd op het yogasysteem van B.K.S. Iyengar.

Belangrijk en kenmerkend voor Iyengar yoga is de precisie, rust en uitlijning in het doen van de houdingen. Hierdoor worden bij herhaald oefenen de concentratie en het uithoudingsvermogen beter en is er sprake van een bewustere lichaamshouding. Dit gaat gepaard met het verkrijgen van meer lenigheid en een geest die tot rust kan komen. De oefeningen brengen lichaam en geest meer in evenwicht, waardoor het je ook tijdens stresssituaties beter lukt je bewust te blijven van jezelf en rustig en doeltreffend te handelen.